PSD

Information
โครงการ เสวนาวิชา ร่วมกันมองอนาคตปาล์มน้ำมันไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:36 น.

plamศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Center of Excellence-Oil Palm, Kasetsart University) จึงจัดประชุม เสวนาวิชาการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเพื่อตอบสนองต่อโครงการการวิจัยกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ ทางด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

โครงการเสวนาวิชาการ The Project associates-Plam

กำหนดการเสวนาวิชาการ The Schedule associates-Plam

ใบประชาสัมพันธ์ The Public relations-Plam

รับสมัครผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับ การสัมมนามายัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน หรือ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ 02- 9427615, 089-1580834 Fax 02-9427616

หรือ โทรศัพท์ 032-817236 , 081-8682022  Fax 032-817236

E-mail address: psdupe@ku.ac.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:00 น.
 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2011 เวลา 10:24 น.

แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก

เนื่องด้วย ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน จะขอเลื่อนการจัดโครงการสัมวิชาการประจำปี 2554 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แล้วถ้าสามารถจัดและกำหนดวันได้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 


 
โครงการอบรมการผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 10:38 น.
โครงการอบรมการผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2554

plam1  เนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-13.00 น. ณ. ห้องวิโรจ อิ่มพิทักษ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพราะ ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  ทั้งเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาผลิตสามารถหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตีกว่าเชื้อเพลิงดีเซลจากฟอสซิล 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 12:58 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:30 น.

ปาล์ม3เนื่องด้วย ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาลม์น้ำมัน ได้ทำการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤตน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ อาคารฝึกอบรม สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย การสัมมนาวิชาการเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแนวทางงานวิจัยของศูนย์ความป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญเข้าร่วมงาน BIFF&BIL 2011 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 10:29 น.

ผ้าไหม เนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ได้เข้าร่วมในงาน  "BIFF&BIL 2011" เป็นงานแฟชั่นเครื่องนุ่มห่มและเครื่องหนัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-24 เมษายน 2554 ที่ CHALLENGER HALL อิมแพ๊ค เมืองทองธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 10:46 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 3 จาก 4
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์