PSD

Information
โครงการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 10:30 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ร่วมกับ สมาคมนักวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 -15 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอ้อย น้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และยังถือเป็นวาระพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยรายละเอียด และข้อมูลต่าง ๆๆ ลิงค์ได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/sugar2014 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 11:01 น.
 
ผลงานวิจัย "สารสกัดพริก" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 10:21 น.

แถลงผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” เพื่ออุตสาหกรรมสารเสริมอาหารในสัตว์ 

พร้อมพิธีลงนามขอใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัย “สารสกัดพริก” ระหว่าง 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท Gautier Agro Consult

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556

เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

ความสำเร็จของโครงการวิจัยดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่เข้มแข็งและรูปแบบการทำวิจัยแบบสหสาขา ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจาก 12 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2013 เวลา 11:21 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ เสวนาวิชา ร่วมกันมองอนาคตปาล์มน้ำมันไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:36 น.

plamศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Center of Excellence-Oil Palm, Kasetsart University) จึงจัดประชุม เสวนาวิชาการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเพื่อตอบสนองต่อโครงการการวิจัยกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ ทางด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

โครงการเสวนาวิชาการ The Project associates-Plam

กำหนดการเสวนาวิชาการ The Schedule associates-Plam

ใบประชาสัมพันธ์ The Public relations-Plam

รับสมัครผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับ การสัมมนามายัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน หรือ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ 02- 9427615, 089-1580834 Fax 02-9427616

หรือ โทรศัพท์ 032-817236 , 081-8682022  Fax 032-817236

E-mail address: psdupe@ku.ac.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:00 น.
 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2011 เวลา 10:24 น.

แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก

เนื่องด้วย ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน จะขอเลื่อนการจัดโครงการสัมวิชาการประจำปี 2554 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แล้วถ้าสามารถจัดและกำหนดวันได้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 


 
โครงการอบรมการผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่างยั่งยืน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 10:38 น.
โครงการอบรมการผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2554

plam1  เนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การผลิตไบโอดีเซลชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-13.00 น. ณ. ห้องวิโรจ อิ่มพิทักษ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพราะ ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก  ทั้งเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาผลิตสามารถหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตีกว่าเชื้อเพลิงดีเซลจากฟอสซิล 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 กันยายน 2011 เวลา 12:58 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 3 จาก 4
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์