PSD

JA slide show
SPARK STSP Innovation Fair 2018
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 10:00 น.

30859210_2103418006341266_764679921_n ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา ได้เข้าร่วมงาน  "SPARK STSP Innovation Fair 2018"

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ Hatyai Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้า Central Festival อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ "นวัตกรรมการใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ"

โดยคณะวิจัย รศ.ทรงกรด  จารุสมบัติ, วัตยุทธ  เฟื่องวีวัฒน์, ปิยะวดี  บัวจงกล, วรารัตน์  หาคำ 

การบรรยายครั้งนี้ ได้ รศ.ทรงกรม  จารุสมบัติ เป็นผู้บรรยาย 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนา "การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น่ำมันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน"
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 09:48 น.

การประชุมสัมมนา

"การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบหีบรวมของโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบขนาดเล็ก เพื่อให้ได้น่ำมันปาล์มดิบเกรดเอโดยเทคนิคการอบช่อปาล์มด้วยไมโครเวฟตามด้วยการอบลมร้อน"

ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ได้จัดการประชุมสัมมนา ขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 13.30 น. ณ ห้อง 602 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

หลักการและเหตุผล 

ปาล์มน้ำมันจัดเป็นหนึ่งในพืชเศณษฐกิจ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกในแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลัก ราคาน้ำมันดิบที่หีบได้จากผลปาล์มจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมัน โดยใช้ปริมาณกรดไขมันอิสระและค่าโดบี้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภท 2 ประเภท คือ น้ำมันปาล์มดิบเกรดเอ และน้ำมันปาล์มดิบเกรดบีทำให้ราคาในตลาดต่างกัน ซึ่งแต่เดิมผลิตน้ำมันปาล์มเกรดบีสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตจนเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอได้ก็สามารถสร้งรายได้เพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
อาหารปลอดภัย:การผลิตไส้กรอกปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน"
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 10:19 น.

shutterstock_183738293 เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตไส้กรอกปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน" 

           ศูนย์นวัตกรรมอาหารวิทยาการอาหาร เล็งเห็นถึงการสร้างความตะหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคไส้กรอก และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ โดยผู้ผลิตจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารอย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจวัตถุเจือปนอาหาร ว่ามีความจำเป็นในการผลิต ในแง่ของความปลอดภัยของอาหาร เพื่อนำเสนอ ข้อกหนด หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกัลการใช้วัตถุเจือปนในอาหารอย่าถูกต้อง กระบวนการผลิตที่ดีและถูกสุขลักษณะ

           จึงจัดงานเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย:การผลิตไส้กรอกปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา08.45 : 12.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ บางเขน รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

 1402731052-5cbc63f95d-o Invitation

 1402731052-5cbc63f95d-o Reply from

 1402731052-5cbc63f95d-o Description

           ติดต่อสอบถามได้  คุณปรียชาติ จันทโชติ

                     เบอร์โทร    02-942-8629-35 ต่อ 1307

                     E-mail     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 
โครงการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2560 ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 13:30 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:21 น.

  สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

logoLight_1ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำหน้าที่ประสานงานธุรการ สนับสนุนกิจกรรมและรวบรวมผลสัมฤทธิ์ที่ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ได้ดำเนินงานในแต่ละปี โดยดำเนินการตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยที่ได้วางแนวทางและเป้าประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ แต่ละศูนย์ รวมทั้งการดำเนินการแนวทางวิจัยพัฒนาและการบริการ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 1 จาก 5
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home