PSD

อบรม "การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 10:51 น.

rice-type ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ได้การจัดฝึกอบรมนานาชาติ

หลักสูตร  "Environmental - Friendly Rice Production for CARD Countries Sustainable for Rice Production : Good Agricultural Practices, Technology, Planning and Management "

ภาตใต้ โครงการ Third Country Trining Program (TCTP+) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการ จำนวน 18 คน และระดับนโยบาย จำนวน 10 คน จาก 7 ประเทศของทวีปแอฟริกา

ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนว้ตกรรมข้าว ได้ร่วมให้การอบรมเรื่อง "การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ " ให้กับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังกล่าวจำนวน 26 คน ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เวลา 9.00-13.00 น.

14009892_1402815269734880_873813101_n 14012301_1402815236401550_330391100_n 14017579_1402815256401548_1805557524_n

14030977_1402815266401547_377279438_n14031054_1402815253068215_392279408_n14054719_1402815276401546_1588177258_n14054872_1402815239734883_962269167_n

   

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2016 เวลา 11:28 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว อบรม "การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์"