PSD

การถนอมอาหารดักแด้ไหม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:52 น.
ทางศูนย์ความเป็นทางวิชาการด้านไหม ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง "การถนอมอาหารดักแด้ไหม" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบมาร่วมฝึกอบรม เนื่องจากมีการเลี้ยงไหมอีรี่กันมากขึ้น และดักแด้มีจำนวนมาก เกษตรกรจึงต้องการศึกษากระบวนการถนอมอาหารดักแด้ เพื่อกันไว้จำหน่าย หรือเก็บกินไว้ได้นาน ทั้งนี้ อ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรุณามาเป็นวิทยากร เนื่องจาก อาจารย์ทำวิจัยทางด้านนี้อยู่ 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:20 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม การถนอมอาหารดักแด้ไหม