ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:15 น.

 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร

ku first 3ผลการดำเนินงาน 

1. สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการร่วมกับ The Food and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region (FFTC) หัวข้อ “Risk Management on Agrochemicals through Novel Technologies for Food Safety in Asia” ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558

ku-frits1


2. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “อันตรายทางเคมีในผลิตภัณฑ์อาหาร สารก่อภูมิแพ้และสารพิษจากเชื้อรา” จัดโดย บริษัท ไทย-นีโอ ไบโอเทค จำกัด ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร เพื่อนำเสนอสถานการณ์การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในประเทศไทยและประเทศที่สำคัญ รวมถึงการอัพเดทกฎระเบียบและข้อกำหนดที่สำคัญ ณ โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558


3. ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือของคณะเศรษฐศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2559 (NAC 2016) ภายใต้หัวข้อหลัก “25 ปี สวทช. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ออนาคต เศรษฐกิจและสังคมไทย” จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559- 2 เมษายน พ.ศ. 2559

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:22 น.