โครงการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 10:30 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ร่วมกับ สมาคมนักวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 -15 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอ้อย น้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และยังถือเป็นวาระพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยรายละเอียด และข้อมูลต่าง ๆๆ ลิงค์ได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/sugar2014 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 11:01 น.