PSD

ศูนย์ที่น่าสนใจ

ศูนย์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา
11  23.4%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
10  21.3%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์
10  21.3%
ศูนย์ความเป็นเลิศความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา
4  8.5%
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
3  6.4%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม
3  6.4%
ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว
2  4.3%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร
2  4.3%
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด
2  4.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  47
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:32 น.
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์ที่น่าสนใจ