PSD

ภาพกิจกรรม - โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์การเกษตร
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจััดการธุรกิจสหกรณ์การเกษตร (Coop-Cyber Brain)  เป็นโครงการที่ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา ได้ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร 4 แห่ง ไ้ด้แก่ สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่าโขลง จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ จำกัด ได้การจัดพิธีำลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมจัดแถลงข่าว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
dsc09805
Image Detail Image Download
img_6350
Image Detail Image Download
img_6402
Image Detail Image Download
img_6630
Image Detail Image Download
plam 1
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ภาพกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์การเกษตร