PSD

Information
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤติน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:30 น.

ปาล์ม3เนื่องด้วย ทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาลม์น้ำมัน ได้ทำการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิกฤตน้ำมันปาล์มปัญหาและทางออก ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ อาคารฝึกอบรม สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย การสัมมนาวิชาการเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแนวทางงานวิจัยของศูนย์ความป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:18 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญเข้าร่วมงาน BIFF&BIL 2011 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 10:29 น.

ผ้าไหม เนื่องด้วยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ได้เข้าร่วมในงาน  "BIFF&BIL 2011" เป็นงานแฟชั่นเครื่องนุ่มห่มและเครื่องหนัง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-24 เมษายน 2554 ที่ CHALLENGER HALL อิมแพ๊ค เมืองทองธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 10:46 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการสัมมนาเรื่อง "ก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัย 2554 (Towards Research University 2011)” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 10:20 น.

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัยและงานวิชาการระหว่างสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงจัดให้มีการประชุมการบรรยายพิเศษจากภาคเอกชน การนำเสนอ  ผลการดำเนินงาน ผลงานเด่นและผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านผลงานทางวิชาการและผลงานด้านการวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป จัดในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง203 และห้อง 204 (ห้องรวงข้าว) อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 15:27 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกศูนย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 13:15 น.

เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
(สำหรับบุคคลทั่วไป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 13:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 4 จาก 4
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์