PSD

Information
โครงการสัมมนาเรื่อง "ก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัย 2554 (Towards Research University 2011)” PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2011 เวลา 10:20 น.

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายให้มีการเชื่อมโยงงานวิจัยและงานวิชาการระหว่างสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงจัดให้มีการประชุมการบรรยายพิเศษจากภาคเอกชน การนำเสนอ  ผลการดำเนินงาน ผลงานเด่นและผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และการแถลงข่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยการสัมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านผลงานทางวิชาการและผลงานด้านการวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป จัดในวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง203 และห้อง 204 (ห้องรวงข้าว) อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 15:27 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกศูนย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 13:15 น.

เกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
(สำหรับบุคคลทั่วไป)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2011 เวลา 13:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 4 จาก 4
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์