PSD

Information
อาหารปลอดภัย:การผลิตไส้กรอกปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 10:19 น.

shutterstock_183738293 เสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย : การผลิตไส้กรอกปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน" 

           ศูนย์นวัตกรรมอาหารวิทยาการอาหาร เล็งเห็นถึงการสร้างความตะหนักและความเข้าใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคไส้กรอก และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ โดยผู้ผลิตจำเป็นต้องมีความเข้าใจในด้านการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารอย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจวัตถุเจือปนอาหาร ว่ามีความจำเป็นในการผลิต ในแง่ของความปลอดภัยของอาหาร เพื่อนำเสนอ ข้อกหนด หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกัลการใช้วัตถุเจือปนในอาหารอย่าถูกต้อง กระบวนการผลิตที่ดีและถูกสุขลักษณะ

           จึงจัดงานเสวนา เรื่อง อาหารปลอดภัย:การผลิตไส้กรอกปลอดภัย "สบายใจเมื่อรับทาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา08.45 : 12.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ บางเขน รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

 1402731052-5cbc63f95d-o Invitation

 1402731052-5cbc63f95d-o Reply from

 1402731052-5cbc63f95d-o Description

           ติดต่อสอบถามได้  คุณปรียชาติ จันทโชติ

                     เบอร์โทร    02-942-8629-35 ต่อ 1307

                     E-mail     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 เวลา 10:44 น.
 
โครงการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2560 ครั้งที่ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 13:30 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันปาล์มดิบ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 เวลา 14:09 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 12:21 น.

  สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

logoLight_1ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทำหน้าที่ประสานงานธุรการ สนับสนุนกิจกรรมและรวบรวมผลสัมฤทธิ์ที่ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ ได้ดำเนินงานในแต่ละปี โดยดำเนินการตามนโยบายจากมหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยที่ได้วางแนวทางและเป้าประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ แต่ละศูนย์ รวมทั้งการดำเนินการแนวทางวิจัยพัฒนาและการบริการ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 มีนาคม 2017 เวลา 09:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:29 น.

เรื่อง "KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัย และพัฒนาข้าวไทย"

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ควาเป็นเลิศแห่งนวัฒกรรมข้าว ภายใน ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมก. ตลอดจนคณะ และภาควิชาต่างๆ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 มีนาคม 2017 เวลา 13:37 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:42 น.

 ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว

ศูนย์ความรู้เฉพาะทางด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสบู่ดำ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

    banner

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:33 น.
 


หน้า 1 จาก 4
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์