PSD

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:52 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย

การจัดประชุมวิชาการ/ร่วมจัดนิทรรศการ/การจัดฝึกอบรม :

1. ประชุมสรุปผลการพิจารณาโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2559  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

2. ประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงการด้านอ้อยครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที 18 มีนาคม 2559

 

 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)