PSD

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:13 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว

foto_riceProducts :

1. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน

2. การพัฒนาแยมข้าวและโยเกิร์ตผสมแยมข้าว

การจัดประชุมวิชาการ / การจัดนิทรรศการ / การจัดฝึกอบรม

1. สัมมนาพิเศษด้าน starch จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Dr. Jay-Lin Jane, Iowa State University, USA. Professor Dr. Yong-Cheng Shi, Kansas State University, USA. Professor Dr. Ya-Jane Wang, University of Arkansas,USAคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

2. ร่วมบรรยาย หัวข้อคุณภาพของข้าวและ ความต้องการของตลาดภายในและตลาดโลก ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลครั้งที่1/2559” (ภายใต้โครงการความร่วมมือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน้ำท่วมฉับพลันต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 27 – 29 มกราคม 2559


3. การสัมมนา ”ชาวนารุ่นใหม่” ร่วมกับกรมข้าว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

foto_rice1

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:31 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)