PSD

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 12:14 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

plamผลการดำเนินงาน

1. ศึกษาทางด้านการเพาะพันธุ์ และควบคุมคุณภาพพันธุ์ปาล์ม ณ บริษัท โกลด์เด้นเทเนอร่า จำกัด จ.กระบี่


2. ติดตามผลการให้คำปรึกษาการควบคุมคุณภาพน้ำมันปาล์มของโรงหีบน้ำมันขนาดเล็ก ณ บริษัท แสงอรุณปาล์มออยล์ จำกัด จ.พังงา


3. วิเคราะห์องค์ประกอบไบโอแมสให้แก่นักศึกษาภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์

4. ให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม ภาคใต้

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:17 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)