PSD

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 10:56 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา

Products :

1.  โครงการศึกษาการพัฒนายางหล่อดอกสำหรับรถบรรทุกโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

pubber1

2. โครงการศึกษาการพัฒนาการออกแบบและผลิตชุดแหวนยางกันซึมที่ใช้ในปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบแบบ 34 GH N-45 A1 ขนาด 155 มิลลิเมตร

__1

การจัดประชุมวิชาการ / จัดนิทรรณการ

1. Defense and Security 2015 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558

pubber3

2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา  ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย : Industrial Technology Assistant Program (iTAP)  สำนักงาน ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จัดการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปเบื้องต้น”  ในระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม แก้วสมุย    รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังการอบรมประมาณ  100  คน  โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจรให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้น

pubber4

3. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา  ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย : Industrial Technology Assistant Program (iTAP)  สำนักงาน ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  จัดการฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปเบื้องต้น”  ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2559 ณ  โรงแรมเรือรัษฎา  จังหวัดตรัง  มีจำนวนผู้เข้าร่วมฟังการอบรมประมาณ  50  คน  โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสูงขึ้น  โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการเชิงลึกแบบครบวงจรให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงขึ้น

pubber5

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:48 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ( 6 เดือนแรก)