PSD

การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:41 น.

การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่นโดยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยมีรายละเอียดตามที่แนบ มานี้  In job lapan พร้อมภาพถ่ายในการดูงานและติดตามความกล้าหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:00 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ การดูงานและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น