PSD

โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 10:41 น.
โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน จัดขึ้น ณ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 229 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบรรยายกาศในโครงการอบรม ตามแนบมานี้
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 10:50 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน