PSD

โครงการอบรมการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:11 น.

โครงการอบรมการผลิตและวิดคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยวัตถุดิบที่นำมาผลิตสามารถหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่าเชื้อเพลิงดีเซลจากฟอสซิล โดยรัฐบาลไทนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ โครงการอบรมจัดขึ้น ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น. ณ ณ ห้อง 229 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมอบรมและส่ง แบบตอบรับที่เบอร์ Fax 02-562-5555 ต่อ 2119 โดยเก็บค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1500 บาท, นิสิต 500 บาท (รับจำนวน 20 คน) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 พ.ค. 57 นี้รายเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดการ propersal โครางการและกำหนดการ

ใบตอบรับ plam ใบตอบรับ 57


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:34 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน