PSD

The 2013 International Textiles and Costume Congress PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:20 น.
DSC_0535-1เนื่องด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ได้ไปร่วมในงาน " The 2013 International Textiles and Costume Congress " ซึ่งมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมที่เกษตรกรในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมผลิตขึ้น และ อ.อโนทัยเป็นผู้นำไปตัดชุดมาพร้อมนี้ ทางเราได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์จากไหม และแสดงการปั่นเส้นไหมอี่รี่ และการเลี้ยงไหมอีรี่ 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:28 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม The 2013 International Textiles and Costume Congress