PSD

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 10:50 น.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ร่วมมือกับ สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย

ภาพกิจกรรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 11:34 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ