PSD

โครงการ เสวนาวิชา ร่วมกันมองอนาคตปาล์มน้ำมันไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:36 น.

plamศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( Center of Excellence-Oil Palm, Kasetsart University) จึงจัดประชุม เสวนาวิชาการ เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเพื่อตอบสนองต่อโครงการการวิจัยกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ ทางด้านการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก

โครงการเสวนาวิชาการ The Project associates-Plam

กำหนดการเสวนาวิชาการ The Schedule associates-Plam

ใบประชาสัมพันธ์ The Public relations-Plam

รับสมัครผู้เข้ารับการสัมมนา จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจส่งใบสมัครเข้ารับ การสัมมนามายัง ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน หรือ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์ 02- 9427615, 089-1580834 Fax 02-9427616

หรือ โทรศัพท์ 032-817236 , 081-8682022  Fax 032-817236

E-mail address: psdupe@ku.ac.th , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:00 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ประชาสัมพันธ์ โครงการ เสวนาวิชา ร่วมกันมองอนาคตปาล์มน้ำมันไทย