PSD

พิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สวก. ประจำปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 13:53 น.
          มีวัตถถประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัย ทั้งประภททุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างคน และทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพในท้องถิ่น สกว. มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปี 2555 คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่นที่ได้รับคัดเลือก โดยผลงานในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาไหนอีรี่สู่อุตสาหกรรม ของ ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม เป็นผู้รับโล่เกียรติยศผลงานดีเด่น สกว. ประจำปี 2555 นี้ด้วย จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ต่อ 
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home