PSD

สรุปผลการดำเนินปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:24 น.

สรุปผลการดำเนินปี 2553

ผลิตภัณฑ์ (Product)

 1. เครื่องย้อมเส้นด้ายเพื่อการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง (เครื่องย้อมต้นแบบ KU 3)

บุคคลากร (Personnl) จำนวน 5 แบ่งออกเป็น

 1. ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 คน
 2. ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน

จำนวนผลงานวิจัย (Publication) ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จำนวน 6 ฉบับ

 1. Proceeding of ASEAN Sericulture Conference 2010 จำนวน 3 ฉบับ
 2. Journal of Planar Cohmatography 23 (2010) จำนวน 1 ฉบับ
 3. รายงานการประชุมทางวิชาการ สาขาประมง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

กิจกรรมที่ดำเนินในปี 2553

 1.  การประชุมย่อยคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2554
 2. การประชุม/การจัดนิทรรศการ
  •  
   • ร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2010 ณ ศูนย์ประชุมางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
 3. การประชาสัมพันธ์/การเผยแพร่ข้อมูล (กำลังดำเนินการจัดทำเว็บไซต์)
  •  
   •  
    • กำลังดำเนินการจัดทำเว็บไซต์
 4. กิจกรรมที่ดำเนินการ
  • การปรับปรุงห้องเลี้ยงไหมในอาคารปฏิบัติการ
  • การปรับปรุงแปลงหม่อน
  • การรวบรสมพันธุ์ไหม
  • การฝึกอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือทิ้งจากการเลี้ยงไหม : การผลิตเครื่องสำอางจากไหมและการใช้ประโยชน์ไหมเป็นอาหารสัตว์น้ำและสัตว์ปีก"
 5. การวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 11:54 น.
 
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

You are here: Home ศูนย์วิชาการสู่ความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม สรุปผลการดำเนินปี 2553