PSD

JA slide show
โครงการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 10:30 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ร่วมกับ สมาคมนักวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 -15 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอ้อย น้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และยังถือเป็นวาระพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยรายละเอียด และข้อมูลต่าง ๆๆ ลิงค์ได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/sugar2014 

 
The 2013 International Textiles and Costume Congress
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:20 น.
DSC_0535-1เนื่องด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ได้ไปร่วมในงาน " The 2013 International Textiles and Costume Congress " ซึ่งมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมที่เกษตรกรในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมผลิตขึ้น และ อ.อโนทัยเป็นผู้นำไปตัดชุดมาพร้อมนี้ ทางเราได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์จากไหม และแสดงการปั่นเส้นไหมอี่รี่ และการเลี้ยงไหมอีรี่ 
 
การถนอมอาหารดักแด้ไหม
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:52 น.
ทางศูนย์ความเป็นทางวิชาการด้านไหม ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง "การถนอมอาหารดักแด้ไหม" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบมาร่วมฝึกอบรม เนื่องจากมีการเลี้ยงไหมอีรี่กันมากขึ้น และดักแด้มีจำนวนมาก เกษตรกรจึงต้องการศึกษากระบวนการถนอมอาหารดักแด้ เพื่อกันไว้จำหน่าย หรือเก็บกินไว้ได้นาน ทั้งนี้ อ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรุณามาเป็นวิทยากร เนื่องจาก อาจารย์ทำวิจัยทางด้านนี้อยู่ 
 
คำสั่ง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ 56
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 11:44 น.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจาก นางพัชรี  ตั้งตระกูล ได้ขอพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนะบูลย์  สัจจาอนันกุล  คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามเอกสารแนบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 10:50 น.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ณ ห้องประชม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นความร่วมมือของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วดี  อรรถธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ร่วมมือกับ สำนักงานกองสนับสนุนการวิจัย

ภาพกิจกรรม

 


หน้า 3 จาก 4
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

เอกสารดาวน์โหลดล่าสุด

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home