PSD

JA slide show
โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 10:41 น.
โครงการอบรมการผลิตและการวิเคราะห์คุณภาพไบโอดีเซลชุมชน จัดขึ้น ณ วันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 ณ ห้อง 229 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีบรรยายกาศในโครงการอบรม ตามแนบมานี้
 
โครงการอบรมการผลิตและวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน
วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2014 เวลา 11:11 น.

โครงการอบรมการผลิตและวิดคราะห์คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลชุมชน

ไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยวัตถุดิบที่นำมาผลิตสามารถหาได้ตามท้องถิ่นที่มีอยู่อีกทั้งยังเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีกว่าเชื้อเพลิงดีเซลจากฟอสซิล โดยรัฐบาลไทนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทน เพื่อลดภาระการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ โครงการอบรมจัดขึ้น ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่ 8.30-14.30 น. ณ ณ ห้อง 229 อาคารกฤษณาชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดย : ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การรับสมัคร

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมอบรมและส่ง แบบตอบรับที่เบอร์ Fax 02-562-5555 ต่อ 2119 โดยเก็บค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1500 บาท, นิสิต 500 บาท (รับจำนวน 20 คน) ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 พ.ค. 57 นี้รายเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดการ propersal โครางการและกำหนดการ

ใบตอบรับ plam ใบตอบรับ 57


 
โครงการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 10:30 น.

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย ร่วมกับ สมาคมนักวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จะจัดการประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 -15 สิงหาคม 2557ณ โรงแรมเฟลิกส์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี 

วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอ้อย น้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และยังถือเป็นวาระพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการอ้อย และน้ำตาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยรายละเอียด และข้อมูลต่าง ๆๆ ลิงค์ได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/sugar2014 

 
The 2013 International Textiles and Costume Congress
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:20 น.
DSC_0535-1เนื่องด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ได้ไปร่วมในงาน " The 2013 International Textiles and Costume Congress " ซึ่งมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมที่เกษตรกรในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหมผลิตขึ้น และ อ.อโนทัยเป็นผู้นำไปตัดชุดมาพร้อมนี้ ทางเราได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลิตภัณฑ์จากไหม และแสดงการปั่นเส้นไหมอี่รี่ และการเลี้ยงไหมอีรี่ 
 
การถนอมอาหารดักแด้ไหม
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:52 น.
ทางศูนย์ความเป็นทางวิชาการด้านไหม ได้จัดฝึกอบรม เรื่อง "การถนอมอาหารดักแด้ไหม" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบมาร่วมฝึกอบรม เนื่องจากมีการเลี้ยงไหมอีรี่กันมากขึ้น และดักแด้มีจำนวนมาก เกษตรกรจึงต้องการศึกษากระบวนการถนอมอาหารดักแด้ เพื่อกันไว้จำหน่าย หรือเก็บกินไว้ได้นาน ทั้งนี้ อ.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรุณามาเป็นวิทยากร เนื่องจาก อาจารย์ทำวิจัยทางด้านนี้อยู่ 
 


หน้า 3 จาก 5
ศูนย์ที่น่าสนใจ
 

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน

-Video-
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
You are here: Home